Registracija
Postovi
Broj postova
Rookie Poster Rookie Poster
Na putu do 1000 postova na CroHerze forumu
Posts >= 999
343 osoba je postiglo ovo
Professional Poster Professional Poster
Napisao 1000/+ postova na CroHerze forumu
Posts >= 1000
262 osoba je postiglo ovo
Elite Poster Elite Poster
Napisao 3000/+ postova na CroHerze forumu
Posts >= 3000
134 osoba je postiglo ovo
Premium Poster Premium Poster
Napisao 6000/+ postova na CroHerze forumu
Posts >= 6000
68 osoba je postiglo ovo
Legend Poster Legend Poster
Napisao 8000/+ postova na CroHerze forumu
Posts >= 8000
43 osoba je postiglo ovo
Veteran Poster Veteran Poster
Napisao 10000/+ postova na CroHerze forumu
Posts >= 10000
33 osoba je postiglo ovo

Postovi u vlastitim temama
Broj postova u vlastitim temama
Rookie ot. Poster Rookie ot. Poster
Na putu do 100 postova u vlastitim temama na forumu
Posts in Own Threads >= 99
Professional ot. Poster Professional ot. Poster
Napisao 100/+ postova u vlastitim temama na forumu
Posts in Own Threads >= 100
Elite ot. Poster Elite ot. Poster
Napisao 500/+ postova u vlastitim temama na forumu
Posts in Own Threads >= 500
Premium ot. Poster Premium ot. Poster
Napisao 1000/+ postova u vlastitim temama na forumu
Posts in Own Threads >= 1000
Legend ot. Poster Legend ot. Poster
Napisao 2000/+ postova u vlastitim temama na forumu
Posts in Own Threads >= 2000
Veteran ot. Poster Veteran ot. Poster
Napisao 3000/+ postova u vlastitim temama na forumu
Posts in Own Threads >= 3000

Teme
Broj otvorenih tema
Rookie initiator Rookie initiator
Na putu do 50 otvorenih tema na CroHerze forumu
Threads >= 49
373 osoba je postiglo ovo
Professional initiator Professional initiator
Otvorio 50/+ tema na CroHerze forumu
Threads >= 50
309 osoba je postiglo ovo
Elite initiator Elite initiator
Otvorio 200/+ tema na CroHerze forumu
Threads >= 200
120 osoba je postiglo ovo
Premium initiator Premium initiator
Otvorio 400/+ tema na CroHerze forumu
Threads >= 400
44 osoba je postiglo ovo
Legend initiator Legend initiator
Otvorio 700/+ tema na CroHerze forumu
Threads >= 700
13 osoba je postiglo ovo
Veteran initiator Veteran initiator
Otvorio 1000/+ tema na CroHerze forumu
Threads >= 1000
3 osoba je postiglo ovo

Ankete
Broj glasova u anketama
Rookie Voter Rookie Voter
Na putu do 15 glasova u anketama na CroHerze forumu
Glasovi u Anketama >= 14
277 osoba je postiglo ovo
Professional Voter Professional Voter
Glasao u 15/+ anketa na CroHerze forumu
Glasovi u Anketama >= 15
270 osoba je postiglo ovo
Elite Voter Elite Voter
Glasao u 30/+ anketa na CroHerze forumu
Glasovi u Anketama >= 30
180 osoba je postiglo ovo
Premium Voter Premium Voter
Glasao u 50/+ anketa na CroHerze forumu
Glasovi u Anketama >= 50
152 osoba je postiglo ovo
Legend Voter Legend Voter
Glasao u 70/+ anketa na CroHerze forumu
Glasovi u Anketama >= 70
95 osoba je postiglo ovo
Veteran Voter Veteran Voter
Glasao u 100/+ anketa na CroHerze forumu
Glasovi u Anketama >= 100
63 osoba je postiglo ovo

Reputacija dana
Broj dane reputacije drugim korisnicima
Rookie Reputation Provider Rookie Reputation Provider
Na putu do datih 50 bodova reputacije drugim korisnicima
Reputation (Given) >= 49
60 osoba je postiglo ovo
Professional Reputation Provider Professional Reputation Provider
Dao 50/+ bodova reputacije drugim korisnicima
Reputation (Given) >= 50
24 osoba je postiglo ovo
Elite Reputation Provider Elite Reputation Provider
Dao 150/+ bodova reputacije drugim korisnicima
Reputation (Given) >= 150
16 osoba je postiglo ovo
Premium Reputation Provider Premium Reputation Provider
Dao 300/+ bodova reputacije drugim korisnicima
Reputation (Given) >= 300
10 osoba je postiglo ovo
Legend Reputation Provider Legend Reputation Provider
Dao 500/+ bodova reputacije drugim korisnicima
Reputation (Given) >= 500
8 osoba je postiglo ovo
Veteran Reputation Provider Veteran Reputation Provider
Dao 750/+ bodova reputacije drugim korisnicima
Reputation (Given) >= 750
5 osoba je postiglo ovo

Reputacije
Broj primljene reputacije
Bronze reputation user Bronze reputation user
Na putu do primljenih 200 bodova reputacije od drugih korisnika
Reputation (Received) >= 199
49 osoba je postiglo ovo
Silver reputation user Silver reputation user
Primio 200/+ bodova reputacije od drugih korisnika
Reputation (Received) >= 200
62 osoba je postiglo ovo
Gold reputation user Gold reputation user
Primio 350/+ bodova reputacije od drugih korisnika
Reputation (Received) >= 350
53 osoba je postiglo ovo
Platinum reputation user Platinum reputation user
Primio 500/+ bodova reputacije od drugih korisnika
Reputation (Received) >= 500
46 osoba je postiglo ovo
Legendary reputation user Legendary reputation user
Primio 750/+ bodova reputacije od drugih korisnika
Reputation (Received) >= 750
38 osoba je postiglo ovo

Ocjenjivanje tema
Broj ocjenjenih tema
Rookie rater Rookie rater
Na putu do 25 ocijenjenih tema na CroHerze forumu
Thread Ratings Given >= 24
10 osoba je postiglo ovo
Professional rater Professional rater
Ocijenio 25/+ tema na CroHerze forumu
Thread Ratings Given >= 25
2 osoba je postiglo ovo
Elite rater Elite rater
Ocijenio 50/+ tema na CroHerze forumu
Thread Ratings Given >= 50
1 osoba je postiglo ovo
Premium rater Premium rater
Ocijenio 75/+ tema na CroHerze forumu
Thread Ratings Given >= 75
1 osoba je postiglo ovo
Legend rater Legend rater
Ocijenio 100/+ tema na CroHerze forumu
Thread Ratings Given >= 100
1 osoba je postiglo ovo
Veteran rater Veteran rater
Ocijenio 125/+ tema na CroHerze forumu
Thread Ratings Given >= 125
1 osoba je postiglo ovo

Ocjene dobivene
Broj primljenih ocjena tema
Bronze rated user Bronze rated user
Na putu do 20 primljenih ocjena tema od drugih korisnika
Thread Ratings Received >= 19
12 osoba je postiglo ovo
Silver rated user Silver rated user
Primio 20/+ ocjena tema od drugih korisnika
Thread Ratings Received >= 20
2 osoba je postiglo ovo
Gold rated user Gold rated user
Primio 40/+ ocjena tema od drugih korisnika
Thread Ratings Received >= 40
Platinum rated user Platinum rated user
Primio 70/+ ocjena tema od drugih korisnika
Thread Ratings Received >= 70
Legendary rated user Legendary rated user
Primio 100/+ ocjena tema od drugih korisnika
Thread Ratings Received >= 100

Poruke posjetitelja dane
Broj postanih poruka posjetitelja
Rookie visitor poster Rookie visitor poster
Na putu do 100 poruka na profilima korisnika
Visitor Messages (Given) >= 99
254 osoba je postiglo ovo
Professional visitor poster Professional visitor poster
Napisao 100/+ poruka na profilima korisnika
Visitor Messages (Given) >= 100
220 osoba je postiglo ovo
Elite visitor poster Elite visitor poster
Napisao 200/+ poruka na profilima korisnika
Visitor Messages (Given) >= 200
165 osoba je postiglo ovo
Premium visitor poster Premium visitor poster
Napisao 300/+ poruka na profilima korisnika
Visitor Messages (Given) >= 300
128 osoba je postiglo ovo
Legend visitor poster Legend visitor poster
Napisao 400/+ poruka na profilima korisnika
Visitor Messages (Given) >= 400
107 osoba je postiglo ovo
Veteran visitor poster Veteran visitor poster
Napisao 500/+ poruka na profilima korisnika
Visitor Messages (Given) >= 500
90 osoba je postiglo ovo

Poruke posjetitelja primljene
Broj primljenih poruka posjetitelja
Rookie user Rookie user
Na putu do 50 poruka na profilu od strane korisnika
Visitor Messages (Received) >= 49
277 osoba je postiglo ovo
CroHerze user CroHerze user
Primio 50/+ poruka na profilu od strane korisnika
Visitor Messages (Received) >= 50
255 osoba je postiglo ovo
Wanted user Wanted user
Primio 200/+ poruka na profilu od strane korisnika
Visitor Messages (Received) >= 200
169 osoba je postiglo ovo
Famous user Famous user
Primio 400/+ poruka na profilu od strane korisnika
Visitor Messages (Received) >= 400
112 osoba je postiglo ovo
Glorious user Glorious user
Primio 700/+ poruka na profilu od strane korisnika
Visitor Messages (Received) >= 700
74 osoba je postiglo ovo

vBActivity Actions