Nick na serveru: Paul Smith
Nick bananog igrača: Apollo Quadra
Razlog bana: 5/5 WARN - Teže vrijeđanje
Datum bana: 13.01.2021.
Dokaz: KLICK