Nick na serveru: Renato Picman
Nick bananog igrača: Srale Srolovicci
Razlog bana: Multy - Niksa Gocic
Datum bana: 17.10.2020.
Dokaz: KLICK