CROHERZE ROLEPLAY

v3.1.5


- Nova mapa rudar/prevoznik sljunka.

- Nova mapa knjiznice.

- Povecano zlato u /poklon.

- Nova Taxi baza.

- Random eventi od 21h do 23h.

- Nagrade i rekordi na eventima se mogu osvojiti samo od 21h do 23h.

- Shooter event podesene spawn lokacije i projektil.

- Komande /wanki /dildi /offerblowjob /acceptblowjob /declineblowjob /blowjobi.


- FIX: Prevoznik zlata promjena lokacija cpova.

- FIX: Sada se droga moze koristiti na svim lokacijama. (Ako umrete u banci mozete koristiti)

- FIX: Zatvor kopanje mapa.

- FIX: vgoto anti teleport hack.